REKO
Utylizacja odpadów zwierzęcych

News and Updates

Witam!

   Główną naszą działalnością jest odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego w szczególności tych z wyspecjalizowanych hodowli bydła, trzody i drobiu. 
Współpracujemy również z wieloma Gminami na terenie województwa Świętokrzyskiego, Łódzkiego i Małopolskiego zapewniając usuwanie padłych zwierząt z pasów drogowych i terenów zielonych.
Prowadzimy również interwencyjny odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego od rolników indywidualnych. 
Odpady te następnie zostają unieszkodliwone w zakładzie utylizacyjnym. Dysponujemy specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do tego typu transportu.
Na wykonywaną działalność Nasza firma posiada wszelkie wymagane polskim prawem zezwolenia. 
Działamy pod ścisłym kontrolą Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Weterynaryjnego. Możecie mieć Państwo pewność wykonania usługi na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do współpracy!

Karol Niziołek 
REKO 

Copyright (c)2014 Reko-utylizacja.pl